Οργανωτική Επιτροπή

Παναγιώτης ΔόικοςΑν. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ηλίας ΒαβούραςΔρ. Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Δρ. Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ζαφείρης Παπαβαρύτης, Υπεύθυνος διαδικτύου, Μτπ. ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Μαρία Παπανίκου, Δρ. Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Greenwich

Θανάσης Στογιαννίδης, Επ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ελένη Χατζάτογλου, Ιστορικός-Φιλόλογος, Μτπ. Ειδικής Αγωγής

Κατερίνα Χατζοπούλου, Μτδρ. Ερευνήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης