ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1Η ΗΜΕΡΑ 27/04/2018 [ΑΙΘΟΥΣΑ Ε’ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ’]
2Η ΗΜΕΡΑ 28/04/2018 [ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α’ & ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β’]
3Η ΗΜΕΡΑ 29/04/2018 [ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α’ & ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β’]