Πρόσκληση Συνεδρίου

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία;

πολιτική θεωρία & πράξη

27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

Το περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία και ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνoυν Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας (3ο Πολιτικής Φιλοσοφίας του συλλόγου) στις 27-29 Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, με γενικό θέμα Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία; πολιτική θεωρία & πράξη. Το συνέδριο αποβλέπει: (α) να δημιουργήσει ευκαιρία ενημέρωσης για τον πολιτικό στοχασμό σε συνδυασμό με το πολιτικό έργο, όπως εκπροσωπούνται στον αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, (β) να δημιουργήσει γέφυρες και να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ πολιτικής φιλοσοφίας/θεωρίας με την εφαρμοσμένη πολιτική στην Ελλάδα σήμερα. Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι από όλες τις συναφείς περιοχές να υποβάλουν περίληψη, που να αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

* Πολιτική θεωρία και πολιτικός βίος στους φιλοσόφους

* Κλασική, νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία

* Ο λόγος ως πράξη: γλωσσικές πράξεις και εφαρμοσμένη πολιτική

* Πολιτική τέχνη και ρητορική

* Πολιτική φιλοσοφία και Θεολογία

* Πολιτική και πάθη

* Πολιτική και φύλο

* Διδακτική της πολιτικής τέχνης

* Θέματα πολιτικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ομ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σπύρος Μακρής, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γεώργιος Σκουλάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημήτρης Τζωρτζόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέας

Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 26/2/2018 σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο μορφές (επώνυμη και ανώνυμη), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις philosophia.ancilla@gmail.com και philosophein@ymail.com (και στις δύο διευθύνσεις). Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 30/3/2018. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 500 λέξεις (χωρίς την ενδεχόμενη βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε μορφή word ή pdf στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Το ανώνυμο αρχείο δεν πρέπει να περιέχει αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία (βλ. λεπτομέρειες στη συνέχεια). Για τις προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα διατεθούν 15 λεπτά παρουσίασης. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της περίληψης, όπως και η παρουσίαση, θα πρέπει να έχει συνάφεια με τις θεματικές του συνεδρίου και να ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονικότητα και την εκλαΐκευση. Θα πρέπει να έχει δηλαδή επαρκείς ενδείξεις επιστημονικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας, αλλά και να μπορεί να απευθυνθεί σε ένα γενικότερο και επιστημονικά ετερογενές κοινό.

 

* γραμματοσειρά: Palatino Linotype 11pt 

* αριθμός λέξεων: μέχρι 500 χωρίς τη βιβλιογραφία

για το επώνυμο αρχείο: θεματική περιοχή, τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας (προαιρετικά), ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)

για το ανώνυμο αρχείο: θεματική περιοχή, τίτλος

 

* Η ανακοίνωσή για τους Καθηγητές-μέλη ΔΕΠ και τους Διδάκτορες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες Α4, 12 μέγεθος γραμματοσειράς, 1,5 διάστιχο (κάτι που «μεταφράζεται» σε 20 λεπτά της ώρας).

* Η ανακοίνωσή για τους Υπ. Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4, 12 μέγεθος γραμματοσειράς, 1,5 διάστιχο (κάτι που «μεταφράζεται» σε 10 λεπτά της ώρας).

* Τελική ημερομηνία για την αποστολή των προς δημοσίευση εργασιών ορίζεται η 12η  Μαΐου 2018.

 

  1. Για τους Καθηγητές-μέλη ΔΕΠ και τους Διδάκτορες η εργασία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες Α4, 12 μέγεθος γραμματοσειράς, 1,5 διάστιχο σε αρχείο Word (τύπου .docκαι όχι.docx).
  2. Για τους Υπ. Διδάκτορες η εργασία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες Α4, 12 μέγεθος γραμματοσειράς, 1,5 διάστιχο σε αρχείο Word (τύπου .docκαι όχι.docx).
  3. Για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές η εργασία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4, 12 μέγεθος γραμματοσειράς, 1, 5 διάστιχο σε αρχείο Word (τύπου .docκαι όχι.docx).

 

Υπενθυμίζεται ότι στις υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες ακολουθείται το σύστημα της «τυφλής» κρίσης. Η απάντηση των κριτών μπορεί να πάρει τη μορφή: α) της έγκρισης• β) της έγκρισης, υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης ορισμένων (επιμέρους) αλλαγών• γ) της απόρριψης. Βλ. Οδηγίες για τις αποστελλόμενες προς δημοσίευση εργασίες: http://philosophein-periodiko.blogspot.gr/p/blog-page_2036.html

 

* Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο 18ο τεύχος του περιοδικού τον Ιούνιο του 2018.

* Όλοι οι σύνεδροι-εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν άρθρο για πρακτικά του συνεδρίου.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η συμμετοχή για λήψη βεβαίωσης και συνεδριακού υλικού είναι 20 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο), για πολυτέκνους, ανέργους (κάρτα ανεργίας) στα 15 €.  Η προεγγραφή στο συνέδριο έχει μειωμένο κόστος (γενική συμμετοχή: 10 €), η προθεσμία είναι μέχρι 14 Απριλίου 2018. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει: (α) είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» (Τράπεζα Πειραιώς, Αριθμός λογαριασμού 5245-060227-986), (β) είτε μέσω PayPal (πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συλλόγου, αγγλόγλωσση εκδοχή: sinathena.wordpress.com). Η απλή παρακολούθηση όλου του συνεδρίου, χωρίς λήψη βεβαίωσης, είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους.

 

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι χώροι και ειδικότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μαζί με το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Για υποβολή περίληψης (προθεσμία): 26 Φεβρουαρίου 2018
Ενημέρωση αποδοχής μέχρι: 30 Μαρτίου 2018
Προεγγραφή με μειωμένο κόστος (προθεσμία): 14 Απριλίου 2018
Ημέρες συνεδρίου (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή): 27-29 Απριλίου 2018
Υποβολή άρθρου για τα πρακτικά (προθεσμία): 12 Μαΐου 2018

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ:                  6946-522-288, 6972438881 E-mail:            philosophia.ancilla@gmail.com

philosophein@ymail.com  ή  ilvavouras@gmail.com

Ταχ. Διευθ.:   7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403 Ιστοσελίδες:  synathena.gr/political-philosophy3/,

philosophein-periodiko.blogspot.gr/

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Χαράλαμπος Αποστολόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλίας ΒαβούραςΔρ. Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Συγγραφέας

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Δρ. Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παναγιώτης ΔόικοςΑν. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Ήφαιστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ιωάννης ΚαλογεράκοςΕπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελένη Καλοκαιρινού, Αν. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βασιλική Καραβάκου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ελένη Καραμπατζάκη, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άννα Λάζου, Επ. Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανδρέας ΜάνοςΚαθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Κυριάκος Μικέλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μελίνα Μουζάλα, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Κωνσταντίνος ΝιάρχοςΚαθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαρία Παπανίκου, Δρ. Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Greenwich

Θεόπη ΠαρισάκηΚαθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στέφανος Ροζάνης, Καθηγητής Φιλοσοφίας

Μελίτα Σταύρου-Σηφάκη, Ομ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θανάσης Στογιαννίδης, Επ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τζήμας, Γεώργιος. Υπ. Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διονύσιος Τσιριγώτης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βασίλης Φυντίκογλου, Αν. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κατερίνα Χατζοπούλου, Μτδρ. Ερευνήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιώτης ΔόικοςΑν. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ηλίας ΒαβούραςΔρ. Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Δρ. Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ζαφείρης Παπαβαρύτης, Υπεύθυνος διαδικτύου, Μτπ. ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Μαρία Παπανίκου, Δρ. Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Greenwich

Θανάσης Στογιαννίδης, Επ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ελένη Χατζάτογλου, Ιστορικός-Φιλόλογος, Μτπ. Ειδικής Αγωγής

Κατερίνα Χατζοπούλου, Μτδρ. Ερευνήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης