Αρχική

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τι είναι πολιτική φιλοσοφία: πολιτική θεωρία & πράξη

27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Το περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία και ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνoυν Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας (το 3ο πολιτικής φιλοσοφίας του συλλόγου) στις 27-29 Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, με γενικό θέμα Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία; πολιτική θεωρία & πράξη. Το συνέδριο αποβλέπει: (α) να δημιουργήσει ευκαιρία ενημέρωσης για τον πολιτικό στοχασμό σε συνδυασμό με το πολιτικό έργο, όπως εκπροσωπούνται στον αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, (β) να δημιουργήσει γέφυρες και να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ πολιτικής φιλοσοφίας/θεωρίας με την εφαρμοσμένη πολιτική στην Ελλάδα σήμερα. Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι από όλες τις συναφείς περιοχές να υποβάλουν περίληψη, που να αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
* Πολιτική θεωρία και πολιτικός βίος στους φιλοσόφους
* Κλασική, νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία
* Ο λόγος ως πράξη: γλωσσικές πράξεις και εφαρμοσμένη πολιτική
* Πολιτική τέχνη και ρητορική
* Πολιτική φιλοσοφία και Θεολογία
* Πολιτική και πάθη
* Πολιτική και φύλο
* Διδακτική της πολιτικής τέχνης
* Θέματα πολιτικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας