Κεντρικοί ομιλητές

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ομ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σπύρος Μακρής, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γεώργιος Σκουλάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημήτρης Τζωρτζόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέας

Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας