Το περιοδικό “Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία” εκδίδεται εξαμηνιαία από τον Ιανουάριο του 2010 σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα http://philosophein-periodiko.blogspot.gr και σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Ζήτρος. Σκοπός του περιοδικού είναι “…να καταστεί χώρος προαγωγής φιλοσοφικού προβληματισμού και έρευνας“. Όσον αφορά το εύρος των θεματικών του περιοδικού, αναφέρεται ότι “Το επιστημονικώς διαλέγεσθαι δεν θα περιοριστεί ούτε θα περιχαρακωθεί εντός μίας φιλοσοφικής κατεύθυνσης και μίας χρονολογικής περιόδου αναφοράς. Οντολογία, Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Πολιτική και Ηθική φιλοσοφία, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Αισθητική αποτελούν τις κατευθυντήριες περιοχές ανάπτυξης του παρόντος εκδοτικού εγχειρήματος, που εμφορείται από τη φιλοδοξία της πρόσδοσης της απαραίτητης ώθησης στην φιλοσοφική σκέψη των καιρών μας, που υπό το ηδύληπτο άσμα των τεχνοκρατικών σύγχρονων «Σειρήνων» τελεί υπό νάρκωση” (από την ιστοσελίδα του περιοδικού).

Πληροφορίες – επικοινωνία:

==> Ιστοσελίδα 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: philosophein@ymail.com - ilvavouras@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 6972438881