ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ

 

Δρ. Εκπαιδευτικής  Πολιτικής ΕΚΠΑ

Η  ρητορική  των  ΜΜΕ:  όταν  ο πολιτικός   λόγος   γίνεται  τίτλος

ikoubour@gmail.com

Θεματική: Πολιτική & λόγος

Διαφάνειες εισήγησης

Η πολιτική είναι η πρώτη των τεχνών και η τελευταία των επαγγελμάτων.

Βολταίρος, 1694-1778, Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας

 

Είναι  η  πολιτική, τέχνη;  Αν   υιοθετήσουμε   τη  φράση του  Βολταίρου,  πρόκειται  για  την πρώτη  των  τεχνών. Αναμφίβολα  η  εκφορά  πολιτικού  λόγου   απαιτεί   ιδιαίτερη  επιδεξιότητα  γιατί   έχει  ως   στόχο  την πειθώ. Εντούτοις, για να   καταφέρει  κάποιος να  πείσει ένα  ακροατήριο  βασίζεται σε  μια  άλλη  τέχνη:  αυτή της  ρητορικής, της τέχνης  του  λόγου. Είναι  φανερό   λοιπόν  ότι   η  πολιτική τέχνη  και  η   ρητορική   συνδέονται  άρρηκτα  μεταξύ  τους,  αφού  ο  επιτυχημένος  πολιτικός  έχει  την  ικανότητα να κάνει   αποτελεσματική  χρήση  της  πειθούς.

Η  πειθώ, με τη  σειρά  της   είναι  μια  λειτουργία  του  λόγου,   του  διαύλου  επικοινωνίας,  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  σε  όλες  τις μορφές  της  ανθρώπινης   έκφρασης  και  κατά  κύριο  λόγο  στην πολιτική. Η  πολιτική  επικοινωνία, ειδικότερα,  χρησιμοποιεί  αρκετά  κανάλια, στοχεύοντας   στο    επιθυμητό   κοινό, εκ   των  οποίων   ο  Τύπος  είναι   από  τα πιο  σημαντικά.  Για  να  «περάσει»   ένα  πολιτικό   μήνυμα   μέσω του  διαύλου  του  Τύπου,   χρησιμοποιούνται   διάφορες δημοσιογραφικές  τεχνικές, από  τις  οποίες   αρκετά   δημοφιλής  είναι  η  μετατροπή  του   μηνύματος  σε   κύριο   τίτλο.  Ο  τίτλος   απευθύνεται  στο  θυμικό  του  αναγνώστη   αποτελώντας    το   υποσυνείδητο μήνυμα που θέλει να του «υποβάλει».

Ενδεικτική περίπτωση  χρήσης  του  τίτλου, ως  ρητορικού εργαλείου  είναι  ο  πολιτικός  λόγος   που αναπτύσσεται    μέσω  του Τύπου   κάθε   φορά  που   πρόκειται  να  γίνει  μια  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση. Η  συμπολίτευση  και  η  αντιπολίτευση  μάχονται   μέσω  των  κυρίων  τίτλων   για  να  πείσουν   περί  της   χρησιμότητας   ή  όχι   της  επικείμενης  εκπαιδευτικής  αλλαγής,  εγείροντας  κατά  περίπτωση  το  ενδιαφέρον   συγκεκριμένων  κοινωνικών  ομάδων,  των  οποίων  τα  «συμφέροντα»  θίγονται  ή  κινδυνεύουν.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  τέτοιας  ρητορικής  είναι  αυτή  που  αναπτύχθηκε  μέσω  του   Ημερήσιου  Τύπου  κατά  την  περίοδο  που   Υπουργός  Παιδείας  ήταν  ο  Γεράσιμος  Αρσένης,  ενώ   η  μεταρρύθμιση  που  έφερε  το  όνομά  του   έμεινε  στην  ιστορία   σαν  μια  από  τις  πιο  ταραχώδεις  στα  εκπαιδευτικά  χρονικά  της  χώρας. Η  μεταρρύθμιση Αρσένη  είναι  ένα   χαρακτηριστικό  παράδειγμα   ρητορικής   και  πολιτικής  τέχνης.   Μέσα  από την  παράθεση  των   κυρίων  τίτλων   τριών  διαφορετικών  εφημερίδων  της  εποχής  εκείνης,  καταδεικνύεται  η πολιτική προσέγγιση τριών μεγάλων, σε  κυκλοφορία, εφημερίδων, με  εντελώς  διαφορετικό  πολιτικό προσανατολισμό και η  επιχειρηματολογία  που  αναπτύχθηκε γύρω  από   την  αποδοχή  ή  απόρριψη  της  εν λόγω  μεταρρυθμιστικής   προσπάθειας.

Στην  εισήγηση αυτή   αναλύεται   όχι   μόνο   ο  πολιτικός  λόγος  που  εκπορεύεται  από  τον  ίδιο  τον πολιτικό  προς  το  αναγνωστικό  κοινό  μέσω   του  Τύπου,  αλλά  επίσης ο  πολιτικός  λόγος  και  η  ρητορική  που  αναπτύσσεται  και  από  το  ίδιο   το  μέσο,  τον Τύπο,  συνδιαμορφώνοντας  έτσι το πολιτικό  μήνυμα. Γίνεται  λοιπόν  φανερό  ότι  ο  πολιτικός  λόγος  και η  ρητορική  που   χρησιμοποιείται  για  την  εκφορά  του,  αποτελούν έναν  πυκνό  ιστό  συσχετιζόμενων  και  αλληλεπιδρώντων δυνάμεων  που  κινούν κατά  περίπτωση  την πολιτική  ζωή, αλλά  και  διαμορφώνουν  τις  στάσεις  των  πολιτών – αποδεκτών   της  όποιας  πολιτικής  βούλησης.

 

Ενδεικτική  βιβλιογραφία

Ηλιού, Ηλίας (2005).  Η  ρητορική  του  Αριστοτέλη, Αθήνα: Κέδρος.

Κιτρομιλήδης, Π.(2013). Πολιτική  επιστήμη. Αθήνα: Πόλις.

Ψυχοπαίδης,  Κοσμάς (1989). Εισαγωγή  στην  πολιτική επιστήμη. Αθήνα: Ποταμός.

Ball , A. & Peters, G (2002). Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα: Παπαζήσης.

Carnoy, M. (1990). Κράτος και Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Οδυσσέας.

Heywood, Α. (2005). Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Αθήνα: Πόλις.