Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα παρουσίασης των εισηγήσεων του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο μετά την οριστική κατάρτισή του.