Αρχική

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ»
4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
25-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων μέχρι 5 Μαΐου 2020!
Πρόσκληση για περιλήψεις

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 στην Καβάλα με γενικό θέμα ‘Πολιτική ηθική και διεθνείς σχέσεις’ και εστίαση στις διακρατικές και διαπολιτισμικές σχέσεις και την πιθανή ετερότητα της αντίληψης για το δίκαιο και την ηθική στα επιμέρους κοινωνικά σύνολα. Στόχοι του συνεδρίου είναι (α) η εξέταση ζητημάτων που αφορούν τη διαλεκτική σχέση μεταξύ διαπολιτισμικών και διακρατικών επαφών και την ηθική των επιμέρους κοινωνικών συνόλων (ομάδων, δικτύων, εθνοτήτων), (β) ο εντοπισμός προβληματικών φαινομένων στις διακρατικές σχέσεις που δεν περιορίζονται σε ζητήματα αντικρουόμενων συμφερόντων και επιβολής ισχύος και (γ) η αναζήτηση και πρόταση κατευθύνσεων, λύσεων και ασφαλών ρυθμίσεων, που να εναρμονίζονται τόσο με το πανανθρώπινο αίτημα για δικαιοσύνη, όσο και με την περίσωση ή τον μετριασμό της απειλής προς παραδοσιακές κοινωνικές ταυτότητες, όπως αυτή της εθνότητας, και των αξιών συλλογικότητας που αυτές οι ταυτότητες εμπεριέχουν. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και με τη στήριξη του Κέντρου Ελληνικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Ειδικότερα θεματικά πεδία του συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

− Δίκαιο και ηθική στο διακρατικό επίπεδο
− Διαπολιτισμικότητα και διεθνής πολιτική
− Πολιτική θεολογία, διεθνείς σχέσεις και μεταφυσική
− Εξελίξεις στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας
− Πολιτικός λόγος και διεθνής πολιτικός λόγος: ζητήματα διερμηνείας και μετάφρασης
− Παρελθόν, παρόν και μέλλον της διπλωματίας
− Πολιτική, διεθνείς σχέσεις και εκπαίδευση
− Θέματα κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Παναγιώτης Ήφαιστος, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χρήστος Τσιρώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης