Κεντρικοί ομιλητές

Παναγιώτης Ήφαιστος, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χρήστος Τσιρώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης