Χρήστος Τσιρώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Χρήστος Ν. Τσιρώνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ. («Κοινωνική Θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού και του Χριστιανισμού»), όπου και διδάσκει Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Επιστημολογία της ετερότητας. Έλαβε μακρόχρονη κατάρτιση ως εκπαιδευτής νέων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμμετείχε στη συγγραφή και επιμέλεια οδηγών εκπαίδευσης και κατάρτισης με εστίαση στην διαπολιτισμική επικοινωνία, την εκπαίδευση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, την παράνομη διακίνηση και εμπορία  ανθρώπων κ.α. Έχει συγγράψει άρθρα με θέματα κοινωνικής θεωρίας, θεολογίας, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, επιστημολογίας και έρευνας.

Συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικά υπεύθυνος και μέλος των ερευνητικών ομάδων και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας. Είναι μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ασχολείται ενεργά με την ανάλυση και αντιμετώπιση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα Κοινωνικής Θεωρίας, Κοινωνικής Ηθικής, Θεολογίας, εκπαίδευσης, Κράτους Πρόνοιας κ.α. Είναι ιδρυτικό μέλος και από το 2019 διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας του Πολιτισμού και της Θρησκείας-Α.Π.Θ. και Γ. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του “Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού”, του ΑΠΘ. Το 2018 έγινε Fellow CHS-CCS, Harvard University 2018-19 in Comparative Cultural Studies in Greece.

Μια επιλογή από τις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνει:

1.  Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, (2003)

2.  Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας (2007)

3. Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: τομές στο έργο του Z. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, (2013)

4. Άνθρωπος και Κοινωνία: Συμβολή στο διάλογο Θεολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, (2013)

5. Χ.Ν. Τσιρώνης (Ε.Υ. & Επ.), Αλμπάνη Χ., Συτζιούκη Μαρία, Τσιρώνα Ευδοκία, ΑΤΕΝΙ-ΖΩ Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για την Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία  Ανθρώπων, Αθήνα: KEPAD- KMOP, (2014)

6. Χ. Ν. Τσιρώνης, Θρησκεία και Κοινωνία στη Δεύτερη Νεωτερικότητα: Λόγοι, διάλογοι & αντίλογοι στο έργο του Ul. Beck, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, (2018)