Οργανωτική Επιτροπή

Βάσω Βασιλειάδου
Μαρία Κάλφα
Κωνσταντίνα Κατσαρού
Ζαφείρης Παπαβαρύτης
Κατερίνα Σαραντίδου
Κατερίνα Χατζοπούλου