Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ:                  6943-570-271, 6948-210-296E-mail:            philosophia.ancilla@gmail.com
Ταχ. Διευθ.:   7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403Ιστοσελίδα:  www.synathena.gr