Καραμπατζάκη Ελένη

Αναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας