Εισήγηση Ελένης Καραμπατζάκη – “Σύγκρουση φιλοσοφίας και επιστημών κατά την ελληνιστική εποχή- Η περίπτωση του Ποσειδώνιου Απαμέα ή Ρόδιου”