Εισήγηση Ελένης Καραμπατζάκη – «Σύγκρουση φιλοσοφίας και επιστημών κατά την ελληνιστική εποχή- Η περίπτωση του Ποσειδώνιου Απαμέα ή Ρόδιου»