Το έμβλημα του συνεδρίου

 

Το έμβλημα των συνεδρίων Επιστημολογίας του συλλόγου μας βασίζεται σε αφαιρετική απεικόνιση του κοινωνικού δικτύου των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, από τον 7ο-6ο π. Χ. αιώνα [πάνω] μέχρι τον 1ο π. Χ. αιώνα [κάτω]. Τα σφαιρίδια απεικονίζουν τους φιλοσόφους και τα βέλη τις πνευματικές τους συγγένειες (κατά κανόνα: δάσκαλος-μαθητής). Τα διαφορετικά χρώματα αναπαριστούν τις διαφορετικές φιλοσοφικές σχολές. 

Η αφαιρετική απεικόνιση του κοιν
ωνικού δικτύου στόχο έχει να αποκαλύψει τη συγγένεια μεταξύ φυσικών και κοινωνικών δικτύων και να αναδείξει ουσιαστικά πως τα κοινωνικά (ανθρώπινα) δίκτυα είναι φυσικά δίκτυα, δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. 

Το δίκτυο κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα δικτυακής απεικόνισης δεδομένων Cytoscape με εφαρμογή και επεξεργασία από τον Γιώργο Ρούμπο και η βάση δεδομένων των 98 φιλοσόφων συγκροτήθηκε από την Παρασκευή Φετά και την Κατερίνα Χατζοπούλου το 2015.