Εγγραφή στο συνέδριο

Για την εγγραφή στο Συνέδριο απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εγγραφής και η κατάθεση του αντίστοιχου ποσού

Φόρμα Εγγραφής