Ηλίας Βαβούρας

Δρ. Φιλοσοφίας ΑΠΘ

Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Επιστημολογίας

Πολιτικός ἀνήρ ὥς τις τῶν ἐπιστημόνων στον Πολιτικό του Πλάτωνα