Μακρής Σπύρος

Σπύρος Μακρής

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

smakris@uom.gr

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Παιδαγωγική και Διδακτική της Πολιτικής Επιστήμης: Μία εισαγωγική προσέγγιση”

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Σπύρος Μακρής είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για τις πολυπληθείς μονογραφίες του στα ελληνικά, βλ. στη βάση της Biblionet. Από την εργογραφία του στα αγγλικά, βλ., inter alia: «Discontent, but also blind? Understanding the discipline of International Relations in Greece», Hellenic Studies, Volume 16, No. 1, Spring 2008, pp. 155-180 (μαζί με τον Κυριάκο Μικέλη)· «The Internasionalist Thought οf Constantine Tsatsos. From the idealistic Kantian peace to the realistic Hegelian international res publica. A model of international society», Annuaire International Des Droits De L’ Homme, III, 2008, Bruxelles: Bruylant, pp. 585-598· «American constitutional history through St. George Tucker’s Selected Writings: A case of Jeffersonian republicanism», Annuaire International Des Droits De L’ Homme, IV, 2009, Bruxelles: Bruylant, pp. 685-686· «Hegemonism. American Foreign Policy and International Society. Alternative Perspectives», Bruxelles: Ėtablissements Emile Bruylant, S. A., 2010 (Μονογραφία)· «Discourses of revolutionary subject in contemporary Marxism. Critical reflections through Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s oeuvre», Theoria & Praxis. International Journal of Interdisciplinary Thought, Vol. 3, No. 1, 2015, pp. 1-10· «Jacques Derrida and the Case of Cosmopolitanism: ‘Cities of Refuge’ in the Twenty-First Century» στο Darren O’Byrne and Sybille De La Rosa (eds), The Cosmopolitan Ideal. Challenges and Opportunities, London: Rowman & Littlefield International, Ltd., 2015, pp. 177-194 και «Balance of power and democratic peace vs. Hegemonism. Demosthene’s Grotian realism in the post Cold perspective», Annuaire International Des Droits De L’ Homme, Volume VIII, 2014, Issy-les-Moulineaux Cedex, Paris: L.G.D.J. lextensoéditions, 2016, pp. 679-705.