Τζιλίνη Αναστασία

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Δράσεις αιτιολόγησης σε ελληνόγλωσσα επιστημονικά άρθρα: η τοποθέτηση του συγγραφέα στην υπάρχουσα έρευνα”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας, Ψυχογλωσσολογίας και Παιδαγωγικής στο Λουδοβίκειο Μαξιμιλιανό Παν/μιο Μονάχου. Διδακτορική διατριβή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Πεδίο Λειτουργικής Πραγματολογίας στο ίδιο Παν/μιο. Θέμα (μεταφρασμένα): «Γλωσσικές δράσεις στο Νεοελληνικό Επιστημονικό Άρθρο: Μια συμβολή στη συγκριτική γλωσσολογία των γλωσσών των Επιστημών». Τίτλος έκδοσης: “Sprachliches Handeln im neugriechischen Wissenschaftlichen Artikel. Ein Beitrag zur Komparatistik der Wissenschaftssprachen”.

Καθηγήτρια της Γερμανικής ως (ξένης) Γλώσσας των Επιστημών και της Ιατρικής, Λουδοβίκεο Μαξιμιλιανό Παν/μιο Μονάχου.

 

Τίτλος έκδοσης διδακτορικής διατριβής:

(2011) Sprachliches Handeln im neugriechischen Wissenschafltichen Artikel. Ein Beitrag zur Komparatistik der Wissenschaftssprachen. Heidelberg: Synchron