Καραμανώλη Ελένη

Εισήγηση Καραμανώλη Ελένης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Γνωστική ασυμφωνία: δόμηση ή αποδόμηση των γνωστικών τειχών;”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελένη Καραμανώλη είναι φιλόλογος. Έλαβε το πτυχίο της από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Φιλοσοφία της Γλώσσας του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «άριστα» και επιβλέποντα καθηγητή τον Νικόλαο Αυγελή. Είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, του τομέα Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, με ειδίκευση στη διδακτική μεθοδολογία της Ιστορίας στην εκπαίδευση, με επιβλέποντα καθηγητή τον Δημήτρη Μαυροσκούφη. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιστημολογία της Ιστορίας, στη διδακτική μεθοδολογία της Ιστορίας, στο γραμματισμό, στην ιστορία της εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά.