Ταρσούδη Μαρία

 

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός – αποτελεσματική διδασκαλία”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ταρσούδη Μαρία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22/6/1983, μεγάλωσε στην Ξάνθη και διαμένει από το 2008 στην Καβάλα. Είναι φιλόλογος, απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη σε ιδιωτικούς φορείς επί σειρά ετών. Επίσης, έχει προσληφθεί ως ωρομίσθια τη σχολική χρονιά 2007-2008 σε Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στην Ξάνθη κι έχει απασχοληθεί ως εκπαιδεύτρια σε πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών  με τίτλο : «Εκμάθηση βασικών γνώσεων Ελληνικών σε μετανάστες-παλιννοστούντες-πρόσφυγες» του Νομού Καβάλας το καλοκαίρι του 2008. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τέλος, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(MSc) «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η διπλωματική της εργασία με  τίτλο: «Φιλοσοφία για παιδιά: εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές Δημοτικού» εποπτεύεται από τον κ. Βασίλη Τσιάντο, Καθηγητή Μαθηματικών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ-ΑΜΘ.