Προδρόμου Δημήτριος

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός και η συμβουλευτική δραστηριότητά του”

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ονομάζομαι Προδρόμου Δημήτριος. Διαμένω στην Θεσσαλονίκη και εργάζομαι ως φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας (με ειδίκευση στην Ιστορία) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο: «Η Συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» εποπτεύεται από την κ. Σεβαστή Χατζηφωτίου [Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (ΔΠΘ)].