Μπάρτζου Στυλιανή

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

Ut pictura poesis: Λόγος και εικόνα σε σχέση αλληλεπίδρασης”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκα στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας (ειδίκευση Κλασική) και Ιστορίας- Αρχαιολογίας (ειδίκευση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών και Υποψήφια Διδάκτωρ στην Ιστορία της Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συνίστανται στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες. Εργάζομαι ως Φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση.