Καλομοίρης Τηλέμαχος

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και η παραχώρηση του πρώτου Συντάγματος της Ελλάδας. Διδακτική πρόταση με την χρήση έργων τέχνης”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Ιστορία, αλλά και πτυχίο του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Παρακολούθησε επιτυχώς μεταπτυχιακό στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας και Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές. Αναγορεύτηκε διδάκτορας Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

E-mail: tilemachoskalomoiris@gmail.com