Κάλφα Μαρία

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Η αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη και η συμβολή της (ομαδό)συνεργατικής μάθησης στις πολυπολιτισμικές τάξεις”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Η Μαρία Κάλφα πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατόπιν εξειδικεύτηκε στον τομέα της Ανθρωπολογίας ολοκληρώνοντας μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου (Gender Studies). Ξεκίνησε δεύτερο μεταπτυχιακό στο ΑΠΘ  με τίτλο: ‘Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας’  και τρίτο μεταπτυχιακό, του ΑΤΕΙΘ με τίτλο ‘Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων’. Έχει ξεκινήσει εκπόνηση διδακτορικού στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, είτε ως εισηγήτρια είτε ως κριτής και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις προσεγγίσεις της ετερότητας σε θέματα φύλου και πολυπολιτισμικότητας, στη φεμινιστική πολιτική, στη σχέση φύλου, σώματος και πολιτικής, στη σχέση φύλου, μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην κοινωνική/οικονομική ανισότητα σε σχέση με την εκπαίδευση και στο έμφυλο management στην εκπαίδευση .