Μαρία Ζαφρανά

 

Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας

Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη εισήγησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

“Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση”

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η κ. Μαρία Κάτσιου – Ζαφρανά είναι Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στο Ροδολίβος Σερρών το 1937. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, τη Δυτική Γερμανία και τις Η.Π.Α. Είναι διδάκτωρ της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο των Η.Π.Α. και έχει δουλέψει ως ερευνήτρια στο κέντρο για την “Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού” του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει γράψει πλήθος μελετών και άρθρων που αφορούν θέματα ψυχολογίας και αγωγής του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Επίσης έχει γράψει μαζί με τον άνδρα της, γιατρό, δύο βιβλία με τον τίτλο: Φυσιολογία μάθησης Ι: Ύλη και εγκέφαλος και Φυσιολογία μάθησης ΙΙ: Από τον εγκέφαλο στη νόηση, εκδ. Κυριακίδη, 1989. Το 1992 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο της με τίτλο: Το Μοντεσσοριανό σύστημα στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Μαρίας Γουδέλη. Ο ερευνητικός τομέας στον οποίο δουλεύει την τελευταία δεκαετία αφορά τις παιδαγωγικές εφαρμογές των ευρημάτων των νευροεπιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στον τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(2001) Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί
(1993) Η μοντεσσοριανή μέθοδος στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Μαρίας Γουδέλη, Κυριακίδη Αφοί

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2000) Από τον εγκέφαλο στη νόηση, Κυριακίδη Αφοί
(1991) Ύλη και εγκέφαλος, Κυριακίδη Αφοί