Εισήγηση του Ράδου Αλέξανδρου – Πολιτική & εκπαίδευση: η προσομοίωση & η συμβολή της στην πολιτική επιμόρφωση