Εισήγηση Χατζάτογλου Ελένης – ΔΥΣΛΕΞΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ

Χατζάτογλου Ελένη

Φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Aγωγή

elenhxatzat@gmail.com


Το θέμα της εισήγησης πραγματεύεται τη Διάσπασης Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και της  Δυσλεξίας. Ο όρος ειδικές μαθησιακές διαταραχές  αναφέρεται σε μια κατηγορία διαταραχών που επηρεάζουν το μαθητή  να αποκτήσει τις δεξιότητες της ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών δεξιοτήτων, σε αναλογία με την ηλικία, την ευφυΐα και την εκπαίδευση που έλαβε. Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρατηρηθεί έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης, καθώς και η αδυναμία μνήμης και εργασίας στα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, στην οργάνωση των πληροφοριών και την αποθήκευση των εννοιών και της άσκησης δραστηριοτήτων λεπτής κινητικότητας. Ένα συχνό φαινόμενο στα σχολεία είναι η παρουσία των παιδιών με ένα συνδυασμό μαθησιακών διαταραχών. Όταν το αναπτυξιακό πρόγραμμα  συνυπάρχει, κυρίως με δυσλεξία, τότε είναι ακόμα πιο σημαντική η έγκαιρη ανίχνευση από τους  ειδικούς, αλλά και η παρέμβαση από τους γιατρούς, τους δασκάλους, και κυρίως από τους γονείς και την οικογένεια.  Σκοπός της εισήγησης είναι να πληροφορήσει  γονείς, εκπαιδευτικούς και διάφορους ειδικούς, για τις πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών και ΔΕΠΥ στις σχολικές κοινότητες, διότι ο λανθασμένος χειρισμός των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες διατρέχει ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες, και εξαιτίας αυτού η κοινή γνώμη πρέπει να ευαισθητοποιηθεί.