Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας (επικεφαλής: Κωνσταντίνος Δημουλάς)

Κωνσταντίνος Δημουλάς, Φιλόλογος – Νομοπολιτικός – Θεολόγος, Ψυχολόγος (Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας / Ψυχολογίας, [Πειραματικής, Γνωστικής, Εξελικτικής, Σχολικής] και Κοινωνικής-KλινικήςΨυχολογίας), Msc [Ψυχοανάλυσης και] Κοινωνικής – Κλινικής / Kλινικής Ψυχολογίας, Δρ (I.K.Y.) [Κλινικής Παιδονευροψυχολογίας και] Ψυχιατρικής Kλινικής Ψυχολογίας, Ερευνητής Βιοψυχοανάλυσης
Επί τιμή Α΄ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, πρ. αναπληρωτής Διευθυντής Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Θεσσαλίας
Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας και Γλώσσας.
Ευριπίδης Δημουλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η / Υ / Ενεργειακός, MSc Διαχείριση Εναλλακτικών Μορφών Ενεργείας.
Έλλη Βέλλιου, (Εκπαιδευτικός) Εικαστικός, MSc Καλές Τέχνες και Δημόσιος Χώρος.
Χριστίνα Βαμβούρη,  Φιλόλογος, MSc  και υ.δρ Νεότερης Ιστορίας, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων ν. Δράμας