Εισήγηση Μικέλη Κυριάκου – Διεθνής πολιτική & γνώση: αποτελέσματα ενός παιδαγωγικού πειράματος δημιουργικής έκφρασης

Κυριάκος Μικέλης

Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

kmikelis@uom.edu.gr

 

Το μεθοδολογικό άνοιγμα του επιστημονικού κλάδου των Διεθνών Σχέσεων στις τέχνες και δη στη λογοτεχνία είναι δεδομένο. Σκοπός του, η αναδιατύπωση των οντολογικών προβληματισμών του κλάδου και η προώθηση της διεπιστημονικότητας, με την αιτιολογία ότι η πολιτισμική ή αισθητική στροφή της διεθνολογίας μπορεί να συντελέσει στην ανασυγκρότηση των ορίων της επιστήμης και του εύρους των διεθνών πρακτικών. Κατά μία μάλλον φιλόδοξη οπτική, προβάλλεται η αξίωση για τη συγκρότηση ενός νέου και ριζοσπαστικού συνδυαστικού πεδίου, αν και το εγχείρημα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από περιορισμούς σχετικά τόσο με τις διεθνείς όσο και τις λογοτεχνικές σπουδές. Συναφές είναι και το αίτημα για τον ‘εκδημοκρατισμό της παγκόσμιας πολιτικής’, με την έννοια του οντολογικού ανοίγματος σε δυνάμεις της περιφέρειας/περιθωρίου, εστιάζοντας στην ‘κουλτούρα ως μέθοδο’, δηλαδή στο πώς οι ανθρωπιστικές σπουδές και η ίδια η τέχνη συντελούν στην ανασυγκρότηση και την εκ νέου νοηματοδότηση του πολιτικού και του διεθνούς με αντί-ουσιοκρατικούς όρους. Σε αυτό το πλαίσιο και ύστερα από τη γενική καταγραφή της ως άνω θεματικής για τον ρόλο και τη φύση της επιστημονικής γνώσης αλλά και της φαντασίας στη διεθνολογία, παρουσιάζονται το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών) και τα αποτελέσματα ενός παιδαγωγικού πειράματος δημιουργικής έκφρασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού μαθήματος για τις Διεθνείς Σχέσεις (με έμφαση στη διεθνή πολιτική), ζητήθηκε ως προαιρετική εργασία –κατά το ένα σκέλος της– η σύνταξη ενός ποιήματος για τη διεθνή πολιτική και τα φαινόμενά της. Εν τέλει, αναδεικνύονται ο βαθμός ανταπόκρισης των φοιτητών-τριών στο εν λόγω εγχείρημα και συνάγονται συμπεράσματα για την επιστημονική περιχαράκωση του διεθνολογικού στοχασμού και τη σχέση με τη δημιουργική έκφραση.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Chen, Boyu, Hwang, Ching-Chane, & Ling, L.H.M. (2009) Lust/caution in IR: Democratising world politics with culture as a method. Millennium, 37(3), 743-766.

Holden, Gerald (2010) World politics, World literature, World cinema. Global Society, 24(3), 381-400.

Holden, Gerald (2003) World literature and world politics: In search of a research agenda. Global Society, 17(3), 229-252.

Κουσκουβέλης, Ηλίας (2004) Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις. Αθήνα: Ποιότητα, κεφ. 1.