Εισήγηση Μισαηλίδου Χριστίνας – Ένα παράδειγμα ‘κινητικότητας της γνώσης’ κατά την εκπαίδευση μελλοντικών δασκάλων στη Διδακτική των Μαθηματικών

Χριστίνα Μισαηλίδου

Λέκτορας Διδακτικής των Μαθηματικών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

C.Misailidou@primedu.uoa.gr

 

Η προσβασιμότητα σε μεγάλο εύρος πληροφοριών  και γνώσης είναι επιθυμητή και σε μεγάλο βαθμό θεωρείται δεδομένη. Όταν πρόκειται όμως για γνώση που συμπληρώνει την εκπαίδευση  μεταπτυχιακών φοιτητών παρουσιάζονται συγκεκριμένες προκλήσεις. H αξιοπιστία του ελεύθερα προσβάσιμου υλικού δεν είναι πάντα δεδομένη και ένας εκπαιδευόμενος δεν έχει πάντα τα μέσα για να αξιολογήσει επαρκώς την προσφερόμενη ενημέρωση. Επιπλέον, ακόμα και όταν επιτευχθεί η επαφή του εκπαιδευόμενου με αξιόλογο υλικό, δεν προκύπτει απαραίτητα το επιθυμητό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα όπως είναι για παράδειγμα, η διαμόρφωση νέων αντιλήψεων. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί, πως παρά τις προπτυχιακές και -πολλές φορές-μεταπτυχιακές τους σπουδές, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επιδεικνύουν το απαραίτητο εύρος  της ‘παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου’ για τα μαθηματικά προκειμένου να τα διδάξουν αποτελεσματικά στους μαθητές τους.

Μια πρόταση για την αποτελεσματικότερη διάδοση της γνώσης στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δίνεται από μια πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε  με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών (πτυχιούχων δασκάλων) της κατεύθυνσης ‘Διδακτική των Μαθηματικών’. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, κατά την πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού μαθήματος ‘Μάθηση μαθηματικών μέσω διερεύνησης’ δεν ακολουθήθηκε η συνήθης προσέγγιση: διαλέξεις/σεμινάρια από τη διδάσκουσα, μελέτη βιβλιογραφίας από τους φοιτητές, τελική εργασία από τους φοιτητές. Αντίθετα, ύστερα από την εισαγωγική μελέτη μιας σειράς ξενόγλωσσων ερευνητικών άρθρων πάνω στο θέμα, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο μάθημα ένας από τους συγγραφείς αυτών των άρθρων. Ο συγκεκριμένος ακαδημαϊκός είναι μέλος γνωστής ομάδας του εξωτερικού, η οποία παράγει υλικό διδασκαλίας για μάθηση μαθηματικών μέσω διερεύνησης.  Οι φοιτητές, ο επισκέπτης ακαδημαϊκός και η διδάσκουσα εντρύφησαν αρχικά στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού του είδους μάθησης. Στη συνέχεια, εργάστηκαν ομαδικά πάνω στον σχεδιασμό πρωτότυπου διδακτικού υλικού. Προκειμένου να αξιολογηθούν για το μάθημα, οι φοιτητές οργάνωσαν την πρακτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων που είχαν σχεδιάσει, σε όλα τα τμήματα ενός δημοτικού σχολείου και σε συνεργασία με τους δασκάλους του. Έπειτα, αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους και κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως αυτή η διαφορετική προσέγγιση δεν έφερε  απλά σε επαφή τους μελλοντικούς δασκάλους με καινούριες διδακτικές ιδέες. Το ενθαρρυντικό γεγονός είναι ότι οι φοιτητές αφομοίωσαν δημιουργικά αυτές τις ιδέες και μετέβαλαν αντίστοιχα την διδασκαλία τους