Εισήγηση Βουγιουκλή Θωμά – Συνεχές, Ράβδος, Διακριτό

Θωμάς Βουγιουκλής

Ομότιμος Καθηγητής Μαθηματικών

tvougiou@eled.duth.gr

 

Το διακριτό στα μαθηματικά ξεκινά από την ονομαζόμενη χαρακτηριστική συνάρτηση (characteristic function) η οποία στη Θεωρία Συνόλων δηλώνει ότι ένα στοιχείο ανήκει ή όχι σε ένα σύνολο. Είναι το αντίστοιχο της Μαθηματικής Λογικής, του ζεύγους αληθές-ψευδές. Η μελέτη των διακριτών αντικειμένων διευκολύνεται από την δεκαετία 1980 και μετά, με τη χρήση των ΗΥ, κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες διότι η καταγραφή των καταστάσεων και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται ταχύτατα και η σύγκρισή τους άμεσα αναγνωρίσιμη και μεταφέρσιμη. Η ‘συμβίωση και διαμάχη’ μεταξύ ‘συνεχούς’ και ‘διακριτού’ εμφανίζεται διαρκώς στη φύση, στη ζωή, στην επιστήμη. Το ερωτηματολόγιο και η κλίμακα Lickert καθιερώθηκαν ως απαραίτητα εργαλεία στις κοινωνικές επιστήμες. Οι Vougiouklis & Vougiouklis εισήγαγαν την ράβδο (bar) ως εναλλακτικό εργαλείο αντί της κλίμακας Lickert. Με την παρέμβαση αυτή θέλουμε να καταδείξουμε την μεταφορά του ‘διακριτού’ από τον ερωτώμενο στον ερευνητή. Επομένως παραμένει στον ερωτώμενο το ‘συνεχές’ το οποίο το χειρίζεται ευκολότερα, ταχύτερα και φυσιολογικά ενώ επιπλέον ο ερευνητής ο οποίος είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του ‘διακριτού’ έχει τεράστιες ελευθερίες στην επεξεργασία του προβλήματος.

 

Βιβλιογραφία

[1]     Αριστοτέλους, Φυσικής Ακροάσεως, ή περί κινήσεως το Ζ’, Βασιλεία 1531, Εκδ. Μίλητος, Αθήνα 2003.

[2]     N. Lygeros, Interrogations fondamentales sur la méthodologie du questionnaire, Perfection 1055/2009.

[3]     P. Kambaki-Vougioukli, T. Vougiouklis, Bar instead of scale, Ratio Sociologica,3, 2008, 49-56.

[4] T. Vougiouklis, Hyperstructures and their Representations, Monographs in Math., Hadronic, 1994.

[5]     Τ. Vougiouklis, Kambaki-Vougioukli P., On the Use of the Bar. China-USA Business Review, V.10, No.6, 2011, 484-489.

[11] L. A. Zadeh, Fuzzy sets, Information and Control, 12/2, 1965, 94-102.