Μύθος, Αττική δραματική ποίηση και η γένεση της Ψυχανάλυσης

Ημερομηνία:24/05/2015

Θέμα: Φιλοσοφία και επιστήμες υγείας

Θεματική ενότητα συνεδρίου: Μύθος, Αττική δραματική ποίηση και η γένεση της Ψυχανάλυσης

Εισηγητής: Μιχάλης Σωτηρίου, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Γ.Ν. Καβάλας


ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θεματική περιοχή: Διαθεματική

Είναι ευρύτερα γνωστή η ψυχαναλυτική προσέγγιση δημιουργημάτων και δημιουργών στο πεδίο των Καλών Τεχνών. Στην προφορική αυτή ανακοίνωση παρουσιάζεται η επίδραση του μύθου του αττικού δράματος (τραγωδία) στη γένεση της ψυχανάλυσης. Συγκεκριμένοι σκοποί της παρουσίασης αποτελούν: α) το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η μοναδικότητα το αττικού δράματος. β) ο μύθος του Θηβαϊκού κύκλου ως αφετηρία έμπνευσης για τον Αισχύλο (Επτά επί Θήβας, τον Σοφοκλή(Αντιγόνη) και τον Ευριπίδη (Ικέτιδες). γ) Ο εστιασμός στο πώς η αττική δραματική ποίηση και συγκεκριμένα ο μύθος των Λαβδακιδών συνέβαλε στην επινόηση από τον Φρόϋντ των βασικών εννοιών της ψυχαναλυτικής θεωρίας και θεραπευτικής πρακτικής (π.χ., οιδιπόδειο σύμπλεγμα). δ)Μια σύντομη συγκριτική ηθική-ψυχολογική-ψυχαναλυτική ανάγνωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή ώστε να δειχθεί η διαφορά λογοτεχνικής και ψυχαναλυτικής προσέγγισης αυτού του δράματος. Τέλος, ε) θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία της ειδικής θεραπευτικής εφαρμογής, το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα, με επιρροές από το θεατρικό δράμα και την ψυχαναλυτική θεραπεία. Bασικές βιβλιογραφικές πηγές: Andrewes Antony. Αρχαία Ελληνική Κοινωνία. Μεταφ. Ανδρέας Παναγόπουλος. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.Αθήνα,1999. Κουρέτας Δημήτριος. Ψυχανάλυσις-Ψυχιατρική-Νευρολογία. Εκλόγιον εξ ερευνών και μελετών. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1975. Κωνσταντόπουλος Μιχάλης. Το Θέατρο του Ασυνείδητου. Η ψυχανάλυση στο φώς της τραγωδίας.Εξάντας,Αθήνα,1990. Μαντωνάκης Ιωάννης. Το Ψυχαναλυτικόν ψυχόδραμα. Αθήναι,1968. Flaceliere Robert. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Παπαδήμα,1984 Yalom Irvin D. Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας, εκδόσεις Άγρα,2006.

No Comments

Post a Comment