Αρχική

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» στο πλαίσιο των δράσεων σπουδής και αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής σκέψης διοργανώνει ανοικτό συνέδριο επιστημολογίας υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας στις 22-24 Μαΐου 2015.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ/ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο απευθύνεται και δίνει βήμα σε επιστήμονες-ερευνητές όλων των χώρων και ειδικοτήτων με στόχους (α) αφενός να παρουσιαστεί το σημείο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται οι διάφορες επιστημονικές περιοχές αντιπροσωπευτικά, το πόσο έχουν συμβάλει ήδη τις τελευταίες δεκαετίες και το πόσο δύνανται να συμβάλουν, βάσει του σημείου εξέλιξης, στην ευδαιμονία του ανθρώπου (με ορισμό για την ευδαιμονία ως έλλειψη σωματικού και ψυχικού πόνου και προσέγγιση για τον άνθρωπο ως ον κοινωνικό και μέλος συνόλου) και (β) αφετέρου να αναδείξει την ενότητα της γνώσης, τη σύγκλιση μεταξύ θετικών και κοινωνικών επιστημών και να προαγάγει τη διαθεματικότητα.