Θεματική περιοχή: Θέματα Γλωσσολογίας

[για το βίντεο της εισήγησης πατήστε εδώ]
διαφάνειες παρουσίασης

Μία διεπιστημονική προσέγγιση της ασάφειας   του γλωσσικού ‘λάθους’ με χρήση της ράβδου V&V
Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή
Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
pekavou@helit.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έννοια του ‘λάθους’ είναι πολύ δύσκολό, αν όχι αδύνατον, να οριοθετηθεί και να οριστεί με σαφήνεια επειδή το ‘λάθος’ κινείται εγγενώς μέσα σε μια ασαφή (fuzzy) περιοχή. Έτσι όταν κανείς καλείται ν’ αποφασίσει αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, δεν είναι υποχρεωμένος  να ταυτιστεί υποχρεωτικά και απόλυτα με τη γνώμη όλων ή μέρους των υπολοίπων ούτε είναι δυνατόν να αναμένεται ομοθυμία για τη σοβαρότητα/βαρύτητα του λάθους. Η διαδικασία γίνεται περισσότερο πολύπλοκη σε περιπτώσεις χρηστικής διπλοτυπίας, όπως για παράδειγμα, ‘στις μία η ώρα /στη μία η ώρα’, ‘αθλητίατρος/αθλίατρος’, ‘αποτίω/αποτίνω’, ‘ο πάτερ Αθανάσιος/ ο πατήρ (πατέρας) Αθανάσιος’  κ.ά..

Έχοντας την πεποίθηση ότι η κατανόηση της ασαφούς κατάστασης στο ‘λάθος’ οδηγεί σε μια πιο διαλλακτική και διαλεκτική αντιμετώπισή του στη διαδικασία εκμάθησης τόσο της μητρικής όσο και μιας ξένης γλώσσας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ελληνικής, προτείνεται μια διερεύνηση στο πλαίσιο της διεπιστημονικής/διαθεματικής προσέγγισης και πιο συγκεκριμένα μέσω των ασαφών συνόλων (fuzzy sets)  (Zadeh,1965)όπου εντάσσεται και η ράβδος V&V (Kambaki-Vougioukli & Vougiouklis, 2008),  ως εναλλακτικό στατιστικό εργαλείο των κλιμάκων Likert.   

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή,  61 Α/ετείς φοιτητές και φοιτήτριες Φιλολογίας κλήθηκαν να αποφασίσουν μεταξύ δύο συχνών εκδοχών  46 συνηθισμένων εκφράσεων, όπως ‘του επικεφαλή/του επικεφαλής’, ‘θα αποτανθώ/θα αποταθώ’ ποια ήταν η (πιο) ΄σωστή’ κόβοντας μία ράβδο στο σημείο που τους εξέφραζε καλύτερα:

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ‘ορθό’, και επομένως διδασκόμενο, δεν θεωρήθηκε πάντα ως η ‘ορθή’ απάντηση από τους/τις  συμμετέχοντες/ουσες.

Βιβλιογραφία

Kambaki-Vougioukli P. 2013. Bar in SILL questionnaire for multiple results processing: users’ frequency and confidence. Sino-US English Teaching 10(3): 184-199.

Kambaki-Vougioukli P., Vougiouklis T. 2008. Bar instead of a scale. Ratio Sociologica 3:49-56. 

Kambaki-Vougioukli P., Nikolaidou P. & Vougiouklis T. 2017. Questionaires in linguistics using the Bar and the Hv-structures, Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models. Springer International Publishing, 257-266.

Zadeh, L. 1965. Fuzzy sets. Information and Control:12/2, 94-102.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΜΠΑΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
pekavou@helit.duth.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο, Φιλοσοφική, ΑΠΘ, Diploma Boston University (USA), MA στην Εφαρμοσμένη  Γλωσσολογία, PhD στη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Επικοινωνιακές στρατηγικές, με έμφαση στο μάντεμα ως στρατηγική ανάγνωσης / κατανόησης/ μάθησης, χρήση λεξικού ως στρατηγικής μάθησης/ επικοινωνίας, ο παράγοντας της βεβαιότητας/αυτοπεποίθησης στη διαδικασία της μάθησης, διαθεματική προσέγγιση της γλώσσας μαθηματικά μοντέλα στη γλωσσική έρευνα και διδασκαλία, η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής/δεύτερης/ξένης γλώσσας, διαλεκτολογία, ειδική αγωγή.