Προσεχείς

Ημερομηνία Θέμα

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας στις 19:00, εκτός και αν αναφέρεται άλλη ώρα έναρξης στην αφίσα – πρόσκληση της εκδήλωσης.