Συνέδρια

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνει δύο διετή συνέδρια Πολιτικής Φιλοσοφίας και Επιστημολογίας:

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας (τρέχον – υποβολές περιλήψεων μέχρι την 18/05/2019)