Αγλαΐα Μελά

Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

icon_email liamela@yahoo.com

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία, φιλοσοφική ανθρωπολογία, πολιτική θεωρία του νεότερου και σύγχρονου φιλελευθερισμού, τον πολιτειακού ρεπουμπλικανισμού και του κοινοτισμού, συμβολαιική θεωρία, θεωρίες δικαιοσύνης, θεωρίες δικαιωμάτων, νεοαριστοτελισμός.

Μελλοντικοί ερευνητικοί στόχοι: φιλοσοφία τον πολιτισμού, διαφωτισμός, ρομαντισμός, ιστορισμός, φιλοσοφία του δικαίου

 

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

2003: Υποστήριξη: 9 Ιουνίου.

Τίτλος: «John Rαwls: Το πρόβλημα της δικαιολόγησης των αρχών δικαιοσύνης. Συναίνεση και δεσμευτικότητα».

Επόπτης: Διονύσης Δρόσος.

Βαθμός: άριστα.

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1995-1997: Κατόπιν γραπτών εξετάσεων, εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο τότε λειτουργούσε ατύπως. Με την Β7/267/6-7/98 Υπουργική απόφαση τον ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 738/τ.Β’/17-7-98) εγκρίθηκε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». Το ανωτέρω πρόγραμμα απαρτίζεται από δύο κύκλους, οι οποίοι οδηγούν αντιστοίχως στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος. Οι φοιτητές που εισήχθησαν εν όσω ίσχυε το παλαιό πρόγραμμα εντάχθηκαν στον δεύτερο κύκλο του εγκεκριμένου προγράμματος.

Μεταπτυχιακή υπότροφος ειδίκευσης (ΕΠΕΑΕΚ).

ΠΤΥΧΙΑ

1995Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατατακτήριες εξετάσεις), ειδίκευση Φιλοσοφία.

1991 : Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πανελλήνιες εξετάσεις), Τμήμα Νομικής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (Lower  First  Certificate in English)

Γαλλικά (Certificat de Langue Francaise)

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: εργαστήριο ελευθέρων σπουδών «Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής» τον Ιωάννη Δημητρίου (1990).

 

[Πηγή: http://www.socadm.duth.gr/staff/faculty/Mela.pdf]