ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψη σας τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Προθεσμία υποβολής μέχρι την 4/6/2016
  • Υποβάλλονται δύο ξεχωριστά αρχεία (ένα ανώνυμο και ένα επώνυμο)
  • Έκταση περίληψης 400-500 λέξεις (χωρίς την ενδεχόμενη βιβλιογραφία)
  • Μορφή κειμένου: αρχείο word (.doc ή .pdf)
  • Το ανώνυμο αρχείο δεν πρέπει να περιέχει αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία
  • Το περιεχόμενο της περίληψης, όπως και η παρουσίαση, θα πρέπει να έχει συνάφεια με τις θεματικές του συνεδρίου και να ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονικότητα και την εκλαΐκευση.

Ονοματεπώνυμο:*
Τηλέφωνο:
-
Τύπος συμμετοχής:
Θέμα:*
Μήνυμα:*
Ηλεκτρονική διεύθυνση:*
Ιστοσελίδα:
Διεύθυνση:

* Υποχρεωτικά πεδία