Οργανωτική επιτροπή

Αναγνώστου Ματούλα

Βασιλειάδου Βάσω

Ναλμπάντης Δημήτρης

Ράδος Αλέξανδρος

Χατζάτογλου Ελένη

Χατζοπούλου Κατερίνα