Προσεχείς εκδηλώσεις

Θα χαρούμε να σας δούμε σε κάποια από τις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι όλες μας οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές για το κοινό και δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε και για τις εκδηλώσεις του ΟΔΕΓ (Όμιλος για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας)

Περασμένες εκδηλώσεις

Δείτε τις εκδηλώσεις που ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Εδώ μπορείτε να βρείτε – εφόσον υπάρχουν – τα πρακτικά των εισηγήσεων των εκδηλώσεών μας.