Organizing Committee

Katerina Chatzopoulou
Maria Kalfa
Konstantina Katsarou
Zafiris Papavarytis
Katerina Sarantidou
Theolpoula Savidou
Vassiliki Vassiliadou