Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016, 4 μ.μ. – 8 μ.μ.

 

Εκπαιδευτής: Ασημάκης Φλιάτουρας

Λέκτορας Γλωσσολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πληροφορίες – Αίτηση συμμετοχής

Πρόγραμμα εισηγήσεων

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η νηφάλια προσέγγιση του ζητήματος της διδακτικής του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών με έμφαση στο γυμνάσιο. Βασικός στόχος είναι να καταδειχτεί η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του τρόπου διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και παράλληλα να προταθεί ένας αποτελεσματικότερος τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από το πρωτότυπο.

Την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτημα της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας  στο γυμνάσιο, καθώς είναι γνωστή στους φιλολογικούς κύκλους της χώρας η αντιπαράθεση των επιστημόνων σχετικά με τη διατήρηση ή όχι του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο. Αφού παρουσιάσουμε και σχολιάσουμε τις απόψεις των δύο επιστημονικών ομάδων, θα θέσουμε ως βάση της συζήτησης τη μέση οδό, δηλαδή την ανάγκη διατήρησης του μαθήματος, αλλά με διαφορετική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το νέο προτεινόμενο και πιλοτικά εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών για την «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία», που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα των Χ. Κοσεγιάν, Μ. Παπαθανασίου και Α. Φλιάτουρα υπό την επίβλεψη της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο» κ. Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (Ομοτ. Καθηγ. Α.Π.Θ.) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αι.» για λογαριασμό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο από το 2014 προτείνεται ως συμπληρωματικό του ισχύοντος και έχει αναρτηθεί στο www.dschool.gr.

 

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:

(α) οι στόχοι και οι άξονες του προγράμματος

(β) επιλεγμένα διδακτικά σενάρια

(γ) μεθοδολογικά εργαλεία (κυρίως ηλεκτρονικά), που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία

(δ) νέο υλικό και προτάσεις που υποστηρίζουν τη βασική θέση του σεμιναρίου περί αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας με έμφαση στη διατήρηση και/ή την επιβίωση στοιχείων της Αρχαίας Ελληνικής στη Νέα Ελληνική.

Το σεμινάριο απευθύνεται(α) σε φιλολόγους και (β) σε οποιονδήποτε έχει επαγγελματικό ή γενικότερο ενδιαφέρον για νεότερους τρόπους διδασκαλίας γλωσσών άλλων από τη μητρική, ιδιαίτερα για την περίπτωση της Αρχαίας Ελληνικής (αττική διάλεκτος).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Συμμετοχή: 10 ευρώ με χορήγηση βεβαίωσης
Χώρος: Ξενοδοχείο ‘Νεφέλη’, Ερυθρού Σταυρού 50, Καβάλα

Πληροφορίες: philosophia.ancilla@gmail.com, 6946-522-288 (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής)