26/05/2018

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου για τον διάλογο “Φίληβος” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

05/05/2018

Παρουσίαση της Ζωής Γαβριηλίδου για το διάλογο “Κρατύλος” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

21/04/2018

Παρουσίαση του Δημήτρη Ναλμπάντη για το διάλογο “Θεάγης” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

14/04/2018

Παρουσίαση των Θωμά Βουγιουκλή και Βάσως Βασιλειάδου για το διάλογο “Τιμαίος” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους

 

 

17/03/2018

Παρουσίαση της Μ. Χατζηιωακειμίδου για το διάλογο “Μενέξενος” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

10/03/2018

Παρουσίαση της Μαρίας Θεμελή για το διάλογο “Κρίτων” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

24/02/2018

Παρουσίαση της Μαρίας Θεμελή για το διάλογο “Γοργίας” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

03/02/2018

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου για το διάλογο”Φαίδων” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

27/12/2018

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου για το διάλογο “Ευθύδημος” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

20/01/2018

Παρουσίαση του Ηλία Βαβούρα για τους διαλόγους “Πολιτικός” και “Αλκιβιάδης Ι“, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

02/12/2017

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου για το διάλογο”Φαίδων” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

25/11/2017

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου για το διάλογο”Ευθύφρων” του Πλάτωνα, στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

Διαφάνειες παρουσίασης

04/11/2017

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου για το διάλογο “Μένων” ή “Περί αρετής” του Πλάτωνα, με τίτλο “Η φύση της αρετής, η φύση της γνώσης, η θεωρία της ανάμνησης και η αθανασία της ψυχής” στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

7/10/2017

Παρουσίαση της  Κατερίνας Χατζοπούλου για το Βιβλίο VI της Πολιτείας του Πλάτωνα, με τίτλο: “Η ισότητα των φύλων, τα χαρακτηριστικά των φιλοσόφων, η παραβολή του πλοίου και των ναυτών, η δύναμη της προπαγάνδας, η εκπαίδευση των φυλάκων της πόλης, το αγαθό και ο ήλιος, ο ρόλος του αγαθού στην αντίληψη

Διαφάνειες εισήγησης

 

30/09/2017

Παρουσίαση της Ζελιάνας Κρυωνά για το διάλογο “Θεαίτητος” του Πλάτωνα στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.

Κείμενο εισήγησης
Αποσπάσματα διαλόγου

 

23/09/2017

Παρουσίαση της Παρασκευής Αραβοσιτά για το διάλογο “Πρωταγόρας” του Πλάτωνα στα πλαίσια της σειράς εισηγήσεων για τους πλατωνικούς διαλόγους.