12/05/2018

Παρουσίαση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη με τίτλο: “Διονύσιος Αρεοπαγίτης: Θεολόγος ή Φιλόσοφος;”

31/03/2018

Παρουσίαση της της Παρασκευής Αραβοσιτά με τίτλο: “Στωικοί & Επικούρειοι: ηθικός τρόπος ζωής”

17/02/2018

Παρουσίαση της Παρασκευής Αραβοσιτά με τίτλο: “Η έννοια της υπόστασης

10/02/2018

Παρουσίαση του Δημητρίου Ναλμπάντη με τίτλο: “Ακαδημεικός Σκεπτικισμός

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου για το σύγγραμα Ρητορική Ι του Αριστοτέλη

Διαφάνειες παρουσίασης

11/11/2017

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου με τίτλο “Ελληνιστική Φιλοσοφία: Πάθη & Ευπάθειες & Το Αίτημα Για Σαφήνεια”

Διαφάνειες παρουσίασης

 

21/10/2017

Παρουσίαση της Κατερίνας Χατζοπούλου με τίτλο “Ελληνιστική Φιλοσοφία: Στωικοί – Χρύσιππος”

Διαφάνειες παρουσίασης

 

30/09/2017

Παρουσίαση της Ζελιάνας Κρυωνά με θέμα “Προσεγγίσεις στη Φιλοσοφία της Επιστήμης”

Διαφάνειες παρουσίασης:

1. Ορισμός και Έννοιες

2. Ιστορική εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης

3. Η Φιλοσοφία της Επιστήμης τον 20ο αιώνα