ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ιωάννης Ντεληγιάννης είναι Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου και του Κέιμπριτζ της Μ. Βρετανίας. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται τα πολιτικά έργα του Κικέρωνα, τα φιλοσοφικά έργα του Σενέκα, καθώς και η ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Έχει εκδώσει τρεις μονογραφίες, δύο εκ των οποίων στους διαλόγους του Κικέρωνα Περί Νόμων Βιβλία Τρία (2017) και Περί Πολιτείας Βιβλία Έξι  (2015). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.