Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου γεννήθηκε το 1974 στην Καβάλα. Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., με ειδίκευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην αρχαιολογία και με ενεργό συμμετοχή σε ανασκαφές στη Βόρεια Ελλάδα ως ασκούμενος φοιτητής και ως συμβασιούχος αρχαιολόγος. Διορίστηκε στη μέση εκπαίδευση ως καθηγητής φιλόλογος σε λύκειο με τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς απόσπασής του στη Μόσχα δίδαξε ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στα πανεπιστήμια Λομονόσοφ και Διεθνών Σχέσεων, στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού και στον Ελληνικό Σύλλογο Μόσχας, δίνοντας παράλληλα σειρά ανοιχτών στο κοινό διαλέξεων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας με έμφαση στη Μακεδονία (ορισμένες από αυτές προσβάσιμες στη διεύθυνση:

 http://www.hecucenter.ru/old/gr/archeology.htm).

Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις του σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες αρχαιολογικού, ιστορικού και εκπαιδευτικού  χαρακτήρα  και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες ιστορικού, αρχαιολογικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε πρακτικά, σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους (www.fryktories.gr, http://sfkavala.blogspot.gr/), σε εφημερίδες και περιοδικά. Είναι διπλωματούχος ξεναγός της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης, αιρετό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Καβάλας και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ελληνισμού: Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα» (ηλεκτρονικό βιβλίο με ελεύθερη πρόσβαση:

http://www.saitapublications.gr/2016/11/ebook.209.html).