ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ»

 Πρόγραμμα φιλοσοφίας ενηλίκων 2017-2018

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2017-2018 (Σάββατο, 6-8 μ.μ. στον Πυθαγόρα στην Καβάλα)

■ Σειρά εισηγήσεων πλατωνικών διαλόγων (2017 – 2018)

■ Σειρά εισηγήσεων πλατωνικών και αριστοτελικών συγγραμάτων (2017 – 2018)

■ Σειρά εισηγήσεων “Ελληνιστική Φιλοσοφία”

■ Σειρά εισηγήσεων για τα έργα του Αριστοτέλη

■ Σειρά εισηγήσεων “Μαθηματικά – Λογική”

2018

 

ΜΑΪΟΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Διονύσιος Αρεοπαγίτης: Θεολόγος ή Φιλόσοφος; (Εισήγηση: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Δρ. Θεολογίας, Νομικός ΑΠΘ)
5

6-6.30 μ.μ.  

Η ιστορική εξέλιξη της αποδοχής των παθών στη σύγχρονη διακυβέρνηση*

(θεματική: Πολιτική & πάθη)

Εισήγηση: Συμεών Μαυρίδης, Δικηγόρος, ΠΔ 407/1980, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ

 

6.30-7 μ.μ.

Η κάθετη συνοχή των δομών: από τη γλώσσα στην πολιτεία*

(θεματική: Πολιτική & λόγος)

Εισήγηση: Χατζοπούλου, Κατερίνα, Δρ. Γλωσσολογίας, Μτδρ ΑΠΘ

*Το υλικό παρουσιάζεται αυτούσιο από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας, 27-29/4/2018 μετά από έκτακτη ακύρωση της προγραμματισμένης παρουσίασης του πλατωνικού διαλόγου ‘Κρατύλος’ η οποία μετατίθεται για το νέο διδακτικό έτος.

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

27-29 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21
ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΘΕΑΓΗΣ (εισήγηση: Δημήτριος Ναλμπάντης), 6-7.30 μ.μ.
14 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΤΙΜΑΙΟΣ (Θωμάς Βουγιουκλής, Βάσω Βασιλειάδου) ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ

31 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Στωικοί & Επικούρειοι: ηθικός τρόπος ζωής (Παρασκευή Αραβοσιτά)
24
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Αριστοτέλης, Πολιτικά VI (εισήγηση: Κατερίνα Χατζοπούλου), 6-7 μ.μ.
17 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Μενέξενος (Μαρία Χατζηιωακειμίδου)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

10  ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Κρίτων (Μαρία Θεμελή)
3 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

24 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Γοργίας (Μαρία Θεμελή)

 

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

17 Η έννοια της υπόστασης (Παρασκευή Αραβοσιτά)
10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης & πράξης (εισήγηση: Βάσω Βασιλειάδου), 6-7.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Ακαδημεικός Σκεπτικισμός (Δ. Ναλμπάντης)

3 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΦΑΙΔΩΝ (Κατερίνα Χατζοπούλου)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

27 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Ευθύδημος (Κ. Χατζοπούλου)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Σοφιστικοί έλεγχοι (Κ. Χατζοπούλου)

Ο Πλάτωνας στο Βυζάντιο (Παναγιώτης Μέτσικας)

20 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης & πράξης (εισήγηση: Βάσω Βασιλειάδου), 6-7.30 μ.μ.
13 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Σκεπτικισμός: Ακαδημεικοί & Πυρρώνειοι (Δ. Ναλμπάντης)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

2017

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

16 Η έννοια της υπόστασης (Π. Αραβοσιτά)
9 Αριστοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια ΙΙΙ, Ρητορική Ι (Κ. Χατζοπούλου)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

2 Ο Πλάτωνας στο Βυζάντιο (Π. Μέτσικας)

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Φαίδων (Κ. Χατζοπούλου)

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

25 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: “Ευθύφρων” (Κ. Χατζοπούλου)
11 Ελληνιστική Φιλοσοφία (Κ. Χατζοπούλου) 6-7 μ.μ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΛΟΓΙΚΗ: Πυθαγόρειοι (Βάσω Βασιλειάδου) 7-8 μ.μ.

4 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: “Πολιτεία VI” (Κ. Χατζοπούλου)

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

21 Ελληνιστική Φιλοσοφία: Στωικοί – Χρύσιππος (Κατερίνα Χατζοπούλου)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου) 7-8 μ.μ.

13-15 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ
 7 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Μένων” ή “Περί αρετής” (Κατερίνα Χατζοπούλου) 6-7.30 μ.μ.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

30 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: “Θεαίτητος” (Ζελιάνα Κρυωνά)

“Προσεγγίσεις στη Φιλοσοφία της Επιστήμης” (Ζελιάνα Κρυωνά)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου) 7-8 μ.μ.

 23 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: “Πρωταγόρας” (Παρασκευή Αραβοσιτά) Ξενοδοχείο ‘Νεφέλη’ 6 μ.μ.