Φιλοσοφία ενηλίκων 2017-2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ»

 Πρόγραμμα φιλοσοφίας ενηλίκων 2017-2018

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2017-2018 (Σάββατο, 6-8 μ.μ. στον Πυθαγόρα στην Καβάλα)

■ Σειρά εισηγήσεων πλατωνικών διαλόγων (2017 – 2018)

■ Σειρά εισηγήσεων «Ελληνιστική Φιλοσοφία»

■ Σειρά εισηγήσεων για τα έργα του Αριστοτέλη

■ Σειρά εισηγήσεων «Μαθηματικά – Λογική»

2018

ΜΑΡΤΙΟΣ

31 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Στωικοί & Επικούρειοι: ηθικός τρόπος ζωής (Παρασκευή Αραβοσιτά)
17 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ (Μαρία Χατζηιωακειμίδου)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

10  ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Κρίτων (Μαρία Θεμελή)
3 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΚΡΙΤΩΝ (Μαρία Θεμελή)​

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

24 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Γοργίας (Μαρία Θεμελή)

 

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

17 Η έννοια της υπόστασης (Παρασκευή Αραβοσιτά)
10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης & πράξης (εισήγηση: Βάσω Βασιλειάδου), 6-7.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Ακαδημεικός Σκεπτικισμός (Δ. Ναλμπάντης)

3 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΦΑΙΔΩΝ (Κατερίνα Χατζοπούλου)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

27 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Ευθύδημος (Κ. Χατζοπούλου)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Σοφιστικοί έλεγχοι (Κ. Χατζοπούλου)

Ο Πλάτωνας στο Βυζάντιο (Παναγιώτης Μέτσικας)

20 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης & πράξης (εισήγηση: Βάσω Βασιλειάδου), 6-7.30 μ.μ.
13 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Σκεπτικισμός: Ακαδημεικοί & Πυρρώνειοι (Δ. Ναλμπάντης)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

2017

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

16 Η έννοια της υπόστασης (Π. Αραβοσιτά)
9 Αριστοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια ΙΙΙ, Ρητορική Ι (Κ. Χατζοπούλου)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου)

2 Ο Πλάτωνας στο Βυζάντιο (Π. Μέτσικας)

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Φαίδων (Κ. Χατζοπούλου)

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

25 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: «Ευθύφρων» (Κ. Χατζοπούλου)
11 Ελληνιστική Φιλοσοφία (Κ. Χατζοπούλου) 6-7 μ.μ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΛΟΓΙΚΗ: Πυθαγόρειοι (Βάσω Βασιλειάδου) 7-8 μ.μ.

4 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: «Πολιτεία VI» (Κ. Χατζοπούλου)

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

21 Ελληνιστική Φιλοσοφία: Στωικοί – Χρύσιππος (Κατερίνα Χατζοπούλου)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου) 7-8 μ.μ.

13-15 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ
 7 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: «Μένων» ή «Περί αρετής» (Κατερίνα Χατζοπούλου) 6-7.30 μ.μ.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

30 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: «Θεαίτητος» (Ζελιάνα Κρυωνά)

«Προσεγγίσεις στη Φιλοσοφία της Επιστήμης» (Ζελιάνα Κρυωνά)

Μαθηματικά – Λογική (Βάσω Βασιλειάδου) 7-8 μ.μ.

 23 ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: «Πρωταγόρας» (Παρασκευή Αραβοσιτά) Ξενοδοχείο ‘Νεφέλη’ 6 μ.μ.