Σημαντικές Ημερομηνίες

 

Για υποβολή περίληψης (προθεσμία): 18 Μαΐου 2019
Ενημέρωση αποδοχής: 8 Ιουλίου 2019
Προεγγραφή με μειωμένο κόστος (προθεσμία): 20 Ιουλίου 2019
Ημέρες συνεδρίου (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή): 30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2019
Υποβολή άρθρου για τα πρακτικά (προθεσμία): 30 Νοεμβρίου 2019
*ενημερώνουμε ότι τα πρακτικά των συνεδρίων δημοσιεύονται σε βάση διετίας